اعضای رادیو جوان
Amir
امیر : مسئول رادیو

Mobile :
(0046)-(0)73-95 22 618

Mohammad
محمد : گوينده

Mobile :

Farshid
فرشيد : مسئول امور فنی

Mobile :

Kaveh
کاوه : گوينده

Mobile :
(0046)-(0)70-44 69 483

Hamed
حامد : مسئول بخش ورزش

Mobile :
(0046)-(0)76-22 10 335

با درود به شما عزیزان
در این صفحه شما عکس هایی از ما را مشاهده می کنید که در هنگام تهیه گزارش و یا از سفرهای دسته جمعی بر و بچه های رادیو جوان گرفته شده است.
خوش و سلامت باشید.

Copyright © 2004-2006 Radio Javan.net . All rights reserved