فیلم حرفهای محمود احمدی نژاد ريئس جمهور ايران در مورد سخنرانی ايشان در سازمان ملل و اينکه " حاله ايی از نور " دور سر ايشان در زمان سخنرانی وجود داشته است !!!
1384/09/26
 
درج مطالب در سایت رادیو جوان فقط جنبه اطلاع رسانی دارد. درج محل و منبع خبر بر روی سایت شما نشانه ی حرفه ایی بودن شماست نه ضعف شما.
تقاضا می کنیم که در صورت کپی برداری و یا هرگونه استفاده از مطالب و اخبار و عکس های سایت رادیو جوان ، منبع خبر که سایت www.radiojavan.net می باشد را ذکر کنید.
© 2005 Radio Javan. All rights reserved