تالار انديشه

در خبرها آمده بود که ما در مجلس هفتم اتاق انديشه داريم. چون نمايندگان به خبرنگاران توضيح بيشتري ندادند لازم ديدم دراينمورد بنويسم.
ماجرا از اين قراراست که يکي از نمايندگان پيشنهاد تعيين محلي را براي تعمق وتفکر وتحليل طرح هاي مجلس ؛ به هيأت رئيسه داده بودند که پس از بررسي فراوان سرانجام مستراح مجلس را بسيار مناسب ديديم چرا که تفکر هنگام تخلي در مستراح- بخصوص نزد مسلمين- بسيار شکوفا مي شود و براي حزب الله مستراح همان حکم حمام را دارد براي کفاري چون ارشميدس و همانطور که ارشميدس نظريه خود را در هنگام استراحت در وان حمام تدوين کرد؛ امام راحل نظريه ولايت فقيه را بر سر چاه مستراح ارايه فرمودند. فلذا به نمايندگان توصيه موکد کرده ايم که قبل و حين جلسات حتما سري به اتاق فکر زده انديشه خود را به معرض آزمون قرار دهند چراکه اين تالار انديشه فقط محل تفکر نيست و لابراتوار نمايندگان است تا قبل از ترزدن (ريدمان) در سطح کشور در مقياس کوچکتر به بررسي نتايج تفکر خود بپردازند.
و من الله توفيق

9 / 1 / 1384

درج مطالب در سایت رادیو جوان به معني تائيد آن نبوده و فقط جنبه اطلاع رساني دارد .