یک عدد فیلم تک و باحال از تمرینات پلیسی زنان پلیس ایران ( اونم چادر به کمر )
درج مطالب در سایت رادیو جوان به معني تائيد آن نبوده و فقط جنبه اطلاع رساني دارد .